warning

השימוש במגזין זה על תכניו ושירותיו הן על אחריות המלאה של הקורא.

אנו ממליצים שלא לקרוא מגזין זה בזמן רכיבה.

הכתבים שלנו מצהירים כי כתבו טקסט זה שלא תחת השפעת אלכוהול, אך אנחנו לא מאמינים להם;
למרות זאת כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של הכתבות והצילומים במגזין זה הן של המגזין בלבד.

נשמח לתת אישורים לשיתוף תוכן מול אתרים וחברות חיצוניות ,אבל לשם כך יש ליצור עימנו קשר מראש ונאשר בהתאם,
נא לא לפנות  בין 14:00-16:00 , זה יעיר אותנו ובטח לא יעזור לשת"פ .