we:Tip

הפריים המנצח- טיפים לצילום אופניים

הנוף מטמטם, הירידה מטורפת, הביצוע של החבר לרכיבה מדהים, והתמונה שלנו…. לא כל כך…
בימים דיגיטליים אלו כל רוכב הוא צלם, עוד לפני שהחבר (או החברה) נוחת מהקפיצה התמונה שלו כבר צוברת לייקים בחלל הסייבר.
אילן שחם, אחד מצלמי המערכת, ריכז עבורכם כמה טיפים, עצות ורמיזות מה לעשות בכדי לצאת כל פעם עם התמונה המנצחת.