טור אישי

we:Give a sh#t- בשדה הקרב

משהו מתרחש לאחרונה בחזית שבין היבואן לצרכן בענף האופניים, יש אפילו המגדירים זאת סוג של קרב או אפילו מלחמה. עד כה נשמע בעיקר קולו של הצד הצרכני, יואב מאור מתוקף יושבו כנציב קבילות עובדי הענף במגזין, החליט להשמיע את קולם של העומדים מאחורי הדלפק, אלה המתפרנסים מהענף.