we:Epic israel

we:Hot Epic israel

כמו בשנתיים האחרונות גם באוקטובר הקרוב תחגוג קהילת האופניים המקומית את האירוע החשוב והמשמעותי ביותר בתרבות האופניים הישראלית, חג האפיק ישראל. אירוע ספורט אשר מציב את ישראל בשורה אחת עם מדינות גדולות, בעלות תרבות ספורט ופנאי עשירה ומפותחת, מדינות שחרטו על דיגלן את השרשת הווית האופניים ככלל ואת תרבות הרכיבה בטבע בפרט.