we:Epic israel

אפיק ישראל – More than a race

תחרות אפיק ישראל, תיערך בספטמבר הקרוב בפעם השישית. לצד 20-50 זוגות שמגיעים על מנת להגיע לפודיום יש עוד 200 זוגות שמטרתם היא להגיע לקו הסיום ולסגור תקופה חווייתית וממוקדת של אימונים, רכיבות אפיק והעלאת הכושר עם הפרטנר/ית. ישבנו לשיחה עם כמה משתתפים שבאו לאפיק ישראל בראש ״פחות תחרותי״, כדי להבין מה הביא אותם להחלטה להירשם ולהשתתף, איך ההרגשה לסיים והאם הם הפכו למכורים ונרשמו שוב. כפי שתראו כל אחד מהמרואיינים הוא עולם שלם, ואחר.
 042 # מרץ 2018     שטח